Producenci
Regulamin konkursu „Odpowiedz na pytanie i wygraj etui na swojego iPhone”

REGULAMIN KONKURSU

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Odpowiedz na pytanie i wygraj etui na swojego iPhone” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest firma HaloSzybka Przemysław Wróbel z siedzibą w Warszawie, NIP 952-21-96-484, REGON 383287424
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, a informacje o nim zostaną umieszczone na stronach: www.facebook.com/pg/noonapoland;   www.instagram.com/noona_akcesoria;  www.noona.pl
 1. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21.05.2020r. do 01.06.2020r. (do godziny 23:59:59)

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego przedstawioną Organizatorowi na każde jego żądanie. Brak przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uzyskania nagrody w Konkursie.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  2. posiada własne, publiczne konto użytkownika w aplikacji „Instagram”,
  3. jest Fanem profilu: noona_akcesoria na portalu społecznym „Instagram” (przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Obserwuj” na profilu noona_akcesoria na portalu społecznościowym „Instagram”)
  4. odpowie na pytanie konkursowe
  5. oznaczy 2-3 osoby w komentarzu pod zdjęciem konkursowym
  6. nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika Organizatora.
 2. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest wstawienie w komentarzu pod zdjęciem konkursowym w aplikacji Instagram (www.instagram.com/noona_akcesoria) odpowiedzi na pytanie: Co byś zrobił(a), gdybyś wygrał(a) 5 mln zł?
 3. Wypowiedź wstawiona w komentarzu musi być samodzielną wypowiedzią uczestnika, do której posiada on osobiste prawa autorskie.
 4. Każdy Uczestnik może wstawić tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.
 5. Profil w aplikacji Instagram musi zawierać materiały, których autorem jest Uczestnik, zamieszczane w profilu zgodnie z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich.

 §3

[NAGRODY]

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. 2x etui marki Karl Lagerfeld lub Guess lub etui z Kolekcji Premium MEN , szkło hartowane, słodycze
  2. 3x etui z kolekcji Basic, szkło hartowane, słodycze
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, która wybierze pięć komentarzy spośród zgłoszeń, według jej niezależnej oceny, dokonywanej z uwzględnieniem stopnia oryginalności i kreatywności.  Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 1. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wpis na Instagramie na profilu noona_akcesoria oraz w wiadomości prywatnej na Instagramie w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu.
 2. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien wysłać wiadomość prywatną na profilu noona_akcesoria w terminie 3 dni od dnia publikacji powiadomienia oraz dostania wiadomości prywatnej na portalu Instagram pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 3. Zdobywca nagrody będzie mógł wybrać etui z produktów dostępnych na www.noona.pl (do wyboru etui na iPhone 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, XR, X, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max)
 4. Za przekazanie nagród Zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy HaloSzybka Przemysław Wróbel
 5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook i Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez firmę HaloSzybka Przemysław Wróbel
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook i Instagram, ani z nim związany.
 7. Czynności podatkowe wynikające z wygranej spoczywają na Organizatorze konkursu.

 

                                                      

 §4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu - w celu wysyłki wygranego produktu.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 §5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.noona.pl

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl